ถ้าจะดูขี่ม้าให้สนุก อย่างแรกต้องเข้าใจกฎกติกา เสียก่อน…

               กีฬาขี่ม้าสากล ภายใต้การควบคุมโดย ส… Continue Reading ถ้าจะดูขี่ม้าให้สนุก อย่างแรกต้องเข้าใจกฎกติกา เสียก่อน…

หลุดกรอบรายได้ปานกลางของโลกยุคใหม่ด้วยระบบการศึกษา

การศึกษานั้นมีเป้าหมายหลายประการด้วยกัน ตั้งแต่การ… Continue Reading หลุดกรอบรายได้ปานกลางของโลกยุคใหม่ด้วยระบบการศึกษา

Warm up และ Cool Down ในชีวิตนักกีฬาว่ายน้ำ

ก่อนนี้ ท่านผู้อ่านคงได้รู้จักกับการอบอุ่นร่างกายไ… Continue Reading Warm up และ Cool Down ในชีวิตนักกีฬาว่ายน้ำ