มนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลก

มนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลก

admin No Comments

หากพูดถึงมนุษย์ต่างดาว

สำหรับบางคนนั้นอาจจะมองเป็นเรื่องที่เหลวไหล มันไม่มีอยู่จริง แต่สำหรับบางคนนั้นก็เชื่อ เพราะคิดว่าในจักรวาลของเรานี้มันกว้างใหญ่ไพรศาลอาจจะดาวที่คล้ายกับโลกและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นเดียวกันกับดาวโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ แต่แล้วในวันหนึ่งที่สหรัฐอเมริกา ก็มีชายปริศนาได้โทรไปแจ้งกับสำนักข่าวว่าอยากจะให้มาสัมพันธ์เขา

เพราะเขามีความลับเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการเปิดเผย โดยห้ามให้ทีมงานบันทึกภาพทั้งแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไหว รวมไปถึงการบันทึกเสียง ชายคนนั้นไม่แจ้งชื่อหรือใดเพียงแต่บอกตัวเขานั้นอยู่ในฐานทัพลับ และพูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาว เขาเล่าว่า มนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริง และมีอยู่มานานมากถึง 80 กว่าปีที่ผ่านมา แท้จริงแล้วนั้นพวกมนุษย์อย่างเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ค้นพวกเขา แต่พวกเขาต่างหากที่สามารถค้นพบพวกเราได้ก่อน พวกเขาอาศัยและปะปนอยู่ไปทุกมุมโลก มีความฉลาดเป็นอย่างมาก

รูปลักษณะภายนอกของมนุษย์ต่างดาวนั้นมีความแตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิง

แต่พวกเขานั้นมีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้  จากเรื่องนี้ทำให้หลายคนต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องจริง มนุษย์ต่างดาวจะเดินทางมายังโลกทำไม บางคนบอกว่า มนุษย์ต่างดาวต้องการจะมายึดครองโลก โดยการมาสำรวจล่วงหน้า หรือต้องการมาเพียงหาแหล่งแร่ธาตุบนโลกเพื่อนำกลับเอาใช้ที่โลกของตัวเอง เพราะอาจจะเป็นสรรพยากรที่สำคัญต่อโลกของมนุษย์ต่างดาว บ้างก็ว่าแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์เราเองนี่แหละที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวจากโลกอื่นแล้วนำมาปล่อยไว้ยังดาวดวงนี้

เหมือนกับที่มนุษย์โลกเราพยายามค้นหาดวงดาวที่เหมือนกับโลก แล้วนำสิ่งมีชีวิตไปปล่อยเอาไว้ เพื่อรอดูว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะสามารถอยู่รอดบนดาวดวงนั้นหรือไม่ ก็อาจจะเป็นหลักการเดียวกันที่ว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างเราขึ้นมาแล้วนำมาปล่อยไว้ยังโลกใบนี้ และเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของมนุษย์ไปเรื่อยๆ

อย่างในภาพตามฝาผนังของคนโบราณที่มีการวาดภาพและมีรูปลักษณะเหมือนกับจานบิน จากการวิเคราะห์แล้วหากภาพเหล่านั้นถูกวาดข้นเมื่อสมัยโบราณทำไมจึงมีรูปจานบินที่มีลักษณะแบบนั้นอยู่ในยุคนั้น หรือสิ่งที่คนในยุคโบราณนั้นเรียกว่า พระเจ้า จะเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เองที่คอยควบและดูแลมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อน สุดท้ายแล้วก็ยังมีปริศนาอีกมากมายที่ทิ้งความไว้ด้วยคำถามที่ต้องรอการพิสูจน์ว่าถ้ามนุษย์ต่างมีอยู่จริง แล้วพวกเขานั้นมาเยือนโลกทำไม

วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์

admin No Comments

วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร

วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการที่เกิดจากรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจนเป็นที่ถ่องแท้ในผลของสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันสรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากการพิสูจน์ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาแล้ว ค้นหาข้อเท็จจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วสรุปเป็นสิ่งที่ค้นพบออกมาในรูปของทฤษฎีบทหรือกฎอะไรประมาณนั้น

ไสยศาสตร์  คือ วิชาทางไสย  เป็นสิ่งที่เกิดจากเวทมนต์คาถาแหล่งที่มาจากศาสนาพราหมณ์  จากคัมภีร์พระเวทในส่วนของอรรถเวท ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดสิริมงคล  สามารถป้องกันอันตรายต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันการที่จะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างที่ยากต่อการพิสูจน์ในส่วนของสิ่งเล้นลับ  ไม่ว่าจะเป็นชาติภพหรือห่วงเวลา

ในวิถีของโลกกับภพภูมิอื่นที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีสมมุติฐานที่สอดรับและขัดแย้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เมอบิวด้า  หรือที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมปีศาจ ที่มีการกล่าวอ้างถึงกาหายสาบสูญของวัตถุมากมาย เช่น เรือเดินสมุทร หรือแม้กระทั่งอากาศยานมากมาย ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเหตุหรือธรรมชาติ  และมีบางเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งเล้นลับยากที่วิทยาศาสตร์จะตอบคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ การมองเห็นอนาคตก่อนเวลาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการระลึกชาติได้ ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบว่า  เหตุไฉนมนุษย์จึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นได้  

มีนักวิจัยหลายๆ คนได้สรุปข้อค้นพบจากผู้รู้และนักปราชญ์มากมายได้ดังนี้ 

วิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันและจะปรากฏ อยู่ใน 2 มิติคู่ขนาน  บางครั้งแทบจะแยกไม่ออกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไสยศาสตร์  ดังจะเห็นได้จากวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาด้วยวัฎจักรของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่การดำรงตนอยู่ในสังคมรอบด้านย่อมต้องมีเรื่องของไสยศาสตร์และความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารไม่ว่าจะรับรู้ทางโทรทัศน์เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ

และคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้สังคมมนุษย์เกิดการรับรู้ด้านไสยศาสตร์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโทรทัศน์  ในปัจจุบันมีการเสนอข่าวที่เป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนเข้ามาพึ่งไสยศาสตร์ เกิดการบูชาสิ่งเล้นลับเพื่อโชคลาภตามวิถีของศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสิ่งที่เกิดการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากมันเกิดขึ้นจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะหาข้อพิสูจน์อะไรออกมาเป็นรูปธรรมอะไรได้เลย  ดังนั้น เราทั้งหมดจึงตอบคำถามในใจของเราเองเสมอมาว่า วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์ในสังคมไทย มันอยู่คู่กันเสมอมา ด้วยคำโบราณที่ว่า พระจันทร์คู่กับดวงดาวฉันใด วิทยาศาสตร์ก็คู่กับไสยศาสตร์ฉันนั่นเอย 

สำหรับการกินที่ทุกคนควรใสใจ

admin No Comments

ในยุคสมัยนี้เราใส่ใจในการกินอาหารการน้อยลงมาก เพราะในจังหวะช่วงเวลาที่เรานั้นเร่งรีบ การกินอาหารนั้นจึงถูกปล่อยละเลยออกไป

เนืองจากอาหารที่ทำกินนั้นมันอาจจะไม่ถูกสุขอนามัยสักเท่าไรและนี่เอง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาและทำให้เกิดโรคต่างๆ สำหรับการรับประทานอาหารนั้นมันจำเป็นต่อร่างกายคนเรา เนื่องจากจะทำให้อิ่มแล้ว และยังมีสารอาหารอื่นๆที่มีส่วนทำให้ร่างกายได้ขับเคลื่อนในของระบบต่างๆ เพื่อให้ร่างกายนั้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 

ซึ่งถ้ารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรานั้นร่าง ก็จะทำงานได้ตามระบบกลไกลในส่วนของร่างกาย

และเราต้องใส่ใจการรับประทานอาหารให้ตรงกับเวลา ซึ่งกระเพราะของร่างกายเรานั้นจะทำงาน ทั้ง 3 ช่วงเวลา  มื้อเช้า มื้อเที่ยง และมื้อเย็น เนื่องจากนี้ในแต่ล่ะมื้อควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ด้วย

หากเราอยากมีสุขภาพที่ดีนั้นก็ต้องเริ่มจากการรับประทาน

คุณเองก็ควรใส่ใจกับการรับประทานอาหารให้มาก หรือคุณเองก็ควรเลือกวัตถุดิบที่ดี และปลอดภัยจากสารเคมี  ซึ่งผักและผลไม้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีสารเคมีปนอยู่ไม่น้อย

ซึ่งชาวไร่ชาวสวนต่างก็ต้องการผลผลิตที่ดีและให้ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้หันมาใช้ในส่วนของสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการผลิตกันอย่างมากและสารเคมีพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อคนรับประทาน

ซึ่งถ้าได้รับสารเคมีพวกนี้เข้าไปสะสมเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้คุณนั้นเป็นโรคร้ายตามมาแล้วถ้าหากเรานั้นอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือจะรับประทานอาหารเสริมหรือยาบำรุงมันก็อาจไม่ช่วยอะไรเท่าไรหากไม่ใส่ใจในการรับประทาน

ควรรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และหมั่นตรวจสอบอาหารก่อนจะนำเข้าปากหรือถ้าหากคุณไม่มั่นใจในการรับประทานอาหารหรืออาจจะทำกินเองก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายในส่วนของร่างกายอาจจะได้รับประทานอาหารที่ดีแล้วและที่สำคัญการออกกำลังกายนั้นย่อมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายคนเรานั้นเกิดการเผาผลาญได้ดี และยังขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ดี

สำหรับอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยควรกินควบคู่กันไปและออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงขึ้นเป็นอย่างดี  ในด้านของบุหรี่ หรือ แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงให้มาก เนื่องจากของสิ่งนี้เป็นจุดที่ทำร้ายร่างกายสุขภาพของคุณทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา

 

นอกจากนี้เพื่อสุขภาพที่ดีควรใจใส่ต่อตัวเองให้มาก ซักหน่อย เพื่อรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงได้อย่างยืนนาน ดีกว่าคุณนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างประมาท แล้วยังต้องคอยรักษาตัวเองบ่อยๆในภายหลัง สำหรับร่างกายคนเรานั้นมันไม่ใช่อะไหล่เหมือนเครื่องยนต์ที่จะได้เสียแล้วก็สามารถหามาเปลี่ยนได้ ดังนี้เราควรเร่งรักษาสุขภาพให้ดีกับตัวเองอยู่เสมอ 

การทดลองพายุทอนาโด

admin No Comments

          เราเคยฟังที่แต่ข่าวที่มีพายุทอร์นาโดพัดพาบ้านเรือนพังเสียหาย ถ้าจะเคยเห็นก็เห็นแต่ในทีวีหรือตามภาพยนต์ที่ฉายเกี่ยวกับพายุทอร์นาโด วันนี้จะมาทำพายุทอร์นาโดกันค่ะ มาดูว่าพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเราจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะ มาดูกันว่าการทำพายุทอร์นาโด ต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้าง  เริ่มจากขวดเปล่า 1 ขวด น้ำเปล่า น้ำยาล้างจาน และ กากเพชร เมื่ออุปกรณ์ในการทำพายุทอร์นาโดครบแล้วเรามาทดลองกันเลยค่ะ

         เริ่มจาก นำขวดเปล่ามาเติมน้ำลงในขวดจนเกือบเต็มขวด หลังจากนั้นให้ใส่น้ำยาล้างจานและใส่กากเพชร ลงไป

เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการปิดฝากขวดให้แน่น อย่าให้น้ำไหลออกมาได้  หลังจากนั้นทำการจับขวดให้คว่ำโดยให้มือจับที่ฝาขวดในลักษณะให้ก้นขวดชี้ขึ้น เรียบร้อยแล้วให้หมุนขวดให้แรง

เมื่อหมุนขวดพอประมาณแล้วให้หยุด หลังจากหยุดหมุนจะเห็นว่ามีพายุทอร์นาโด เกิดขึ้นในขวด เหตุผลที่มีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นในขวดเพราะว่า โดยทั่วไปแล้วลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ซึ่งในขวดทดลองเรามีการหมุนขวดด้วยความเร็วทำให้ฟองอากาศในขวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่เราหมุน ทำให้เห็นการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนในขวดน้ำซึ่งจะเห็นเหมือนกับพายุทอร์นาโด

 

       ที่นี้เรามาดูกันว่า พายุทอร์นาโดที่เราเห็นตามข่าวในทีวี สามารถหอบพัดเอาสิ่งของลอยไปได้อย่างไร

อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ  ลูกปิงปองจำนวน 2 ลูก เชือก 2 เส้น ไม้บรรทัดอย่างหนา  หนังสือเล่มหนาๆหลายเล่ม และเทปใส 

สำหรับการทดลองนั้นให้นำเชือกมาติดกับลูกปิงปองทั้งลูกด้วยการแปะเทปใสไว้ แล้วนำปลายอีกข้างของเชือกมาผูกติดกับไม้บรรทัดโดยเว้นระยะห่างของลูกปิงปองทั้งสองลูกประมาณ 2 เซนติเมตร และไม้บรรทัดฝั่งที่ไม่ได้ผูกเชือกไว้วางไว้บนโต๊ะโดยมีหนังสือเล่มหนาๆทับเอาไว้ ซึ่งให้ไม้บรรทัดอยู่บนโต๊ะสักประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว

ให้เราทำการทดลองด้วยการเปาลมเบาๆตรงช่องว่างระหว่างลูกปิงปองทั้งสองลูก และค่อยเพิ่มความแรงของลมที่เป่าออกไปแล้วสังเกตเหมือนเดิมจะเห็นว่าตอนที่เป่าลมเบาๆลูกปิงปองทั้งสองลูกจะค่อยๆเข้าหากัน แต่ยิ่งเป่าให้แรงขึ้นลูกปิงปองทั้งสองลูกก็ยี่งเข้าหากันมากขึ้น นั่นก็เพราะว่า เวลาที่เราเป่าลมออกไปจะทำให้เกิดมีอากาศ

ระหว่างลูกปิงปองทั้งสองทำให้เกิดความดันอากาศต่ำ ยิ่งเราเป่าแรงมากความดันอากาศก็จะต่ำมาก และยิ่งความดันลดลงความเร็วก็จะยิ่งมากขึ้น และนี่คือเหตุผลที่พายุทอร์นาโดสามารถพัดเอาสิ่งของลอยไปได้

5 วิธีง่ายๆที่จะกลายเป็นหนูน้อยวิทยาศาสตร์

admin No Comments

โดยธรรมชาติแล้วเด็กๆทุกคนมักมีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นหาความจริง

ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นหลักการของนักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นอยู่แล้ว เพียงพ่อแม่ผู้ปกครองมีการส่งเสริมให้บุตรหลานมีการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แบบไม่น่าเบื่อก็จะมีผลให้บุตรหลานของท่านมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น

อยากเห็นลูกหลานของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ลองมาทำตามขั้นตอนดังนี้กันค่ะ

 1. เปลี่ยนมุมมองซะใหม่ อย่ามองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อ โดยปกติเด็กๆมักมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องนั่งอ่าน ค้นคว้า เรามาเปลี่ยนมุมมองของเด็กๆกันใหม่ด้วยการสอนวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆใกล้ตัว เช่น เราอาจจะมีการทดลองง่ายๆ เช่นการใส่ไข่ไก่ลงไปในถ้วยน้ำเปล่ากับน้ำเกลือให้เขาเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไร หรือการทำอย่างไรให้ไข่ตกจากที่สูงแล้วไม่แตก การเล่นเกมง่ายๆแบบนี้จะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกและรู้สึกว่าคำว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเสมอไป
 2. การเรียนรู้ไม่ได้มีแต่ในชั้นเรียน การค้นหาความรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียนจะทำให้เด็กๆรู้สึกเพลิดเพลินได้มากขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ดีรับรางวัลกันมากมายก็มีการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนกันทั้งนั้น
 3. เป็นเพื่อนสำรวจโลกกว้างให้กับลูก ธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเราทั้งเรื่องต้นไม้ ดอกไม้ วงจรชีวิตของสัตว์และแมลง เหล่านี้ล้วนสามารถนำมาเพิ่มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับลูกได้ทั้งนั้น ยิ่งลูกได้เห็นความสวยและน่ารักของสัตว์และดอกไม้ ต้นไม้ ลูกก็จะยิ่งสนใจเราเพียงให้ความรู้ ช่วยสอน พาเขาไปสำรวจวงจรชีวิตง่ายๆของธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆไม่เบื่อการเรียนรู้อีกต่อไป
 4. ลองให้ลูกเล่นเกมที่เป็นเกมฝึกสมองดูบ้าง อย่าคิดว่าเกมจะมีผลเสียต่อเด็กอย่างเดียวเพราะมีหลายเกมที่สามารถฝึกให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ หากกลัวว่าเด็กจะติดเกมมากเกินไป เราสามารถคุยและตกลงช่วงเวลาในการเล่นเกมกับเด็กๆได้ จะทำให้เด็กๆได้คลายเครียดจาการเรียนที่โรงเรียนและได้พัฒนาสมองได้อีกด้วย
 5. หาเวลาทำกิจกรรมกับลูกๆด้วยการจัดทริปเพิ่มความรู้ การท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องพาไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าเสมอไป การท่องเที่ยวแนวรักธรรมชาติมีมากมายที่เราสามารถพาลูกไปเที่ยวพร้อมกับให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปในตัวโดยที่ลูกๆจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกยัดเหยียดให้เรียนด้วย เช่น การพาไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์  ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไปสวนพฤกษศาสตร์ เดินดูต้นไม้หรือดอกไม้แปลก เชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้ไปเห็นของจริงจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่านั่งอ่านแต่ในตำราเรียนแน่นอน

การพนันนี้มีแต่ได้เพราะแทงบอลไม่มีขั้นต่ำแทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

admin No Comments

ประวัติ เดนนิส คีธ ร็อดแมน (Denis Keith Rodman) ราชารีบาวด์ 

 

อัจฉริยะระดับตำนานควรมีลักษณะแบบไหน เป็นคนที่มีพรสวรรค์ท่วมท้น เป็นคนที่มีทักษะรอบด้านเป็นเลิศ เป็นคนที่ทำคะแนนได้เป็นกอบกำ หรือ เป็นแค่คนที่กระโดดรีบาวด์ได้ดีกว่าใครๆ เดนนิส ร็อดแมน (Denis Rodman) เป็นบุคคลที่หลายๆ คนเรียกว่า “อัจฉริยะในคราบคนบ้า” แฟชั่นบ้าๆ ใช้ชีวิตบ้าๆ และเป็นคนที่บ้าคลั่งที่สุดในสนาม หลายคนอาจจะคิดว่า

 

การที่เขาสามารถเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลระดับตำนานได้นั่นเป็นเพราะ เขาสามารถทำคะแนนได้เยอะ หรือเขาจ่ายบอลสวยๆ ให้กับเพื่อน แต่เปล่าเลย สิ่งที่เดียวที่ เดนนิส ร็อดแมน (Denis Rodman) ทำและทำได้ดีระดับโลกแบบที่ไม่มีใครเทียบติด คือ “การรีบาวด์” เวลาที่อยู่ในสนามสิ่งที่เค้ามุ่งมั่นมากที่สุด คือการกระโดดแย่งลูกที่ผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าฝั่งตรงข้าม หรือฝั่งตัวเอง ชู้ตแล้วพลาด ในเวลานั้นเราจะได้เห็น เดนนิส ร็อดแมน (DenisRodman) กระโดดอย่างบ้าคลั่งเพื่อคว้าลูกบาสมาไว้ในมือ

 

จนคนในวงการบาสเกตบอลให้ฉายาเขาว่า “The Worm” จุดเริ่มต้นของชีวิต เดนนิสร็อดแมน (Denis Rodman) อาจจะคล้ายๆ นักกีฬาดังๆ ระดับโลกหลายๆ คนเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเป็นอย่างมาก ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบแบบสุดๆมองไปที่สมาชิกในครอบครัว เราก็พูดได้คำเดียวว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาแบบสุดๆ“พ่อทิ้งผมและพี่ๆ น้องๆ ตั้งแต่ผมจำความได้ แม่บอกว่าพ่อไปอยู่ที่ ฟิลิปปินส์แล้วก็หายไปเลย” นั่นเป็นคำพูดจากปากเองของ เดนนิส ร็อดแมน (Denis Rodman)

 

เมื่อกล่าวถึงผู้ที่เป็นพ่อ และคำว่าพี่ๆ น้องๆ ที่เขาพูดถึง คุณอาจจะคิดว่าพี่ชาย พี่สาวน้องชาย น้องสาว สัก 3-4 คน แต่มันไม่ได้ใกล้เคียงเลย เพราะเจ้าตัวเคยบอกว่าหากนับพี่น้องทุกคนที่มากจากแม่เดียวกัน และมาจากคนละแม่แต่พ่อคนเดียวกันเขาจะมีพี่น้องถึง 47 คน แถมสถาพความเป็นอยู่ก็ยากลำบากสุดๆ“เราทุกคนต้องช่วยกันทำงาน ผมจำได้ว่าเราไม่มีกิน

จนผมเกือบจะต้องไปอาศัยบ้านเด็กกำพร้าอยู่” นี่คือประโยคที่ เดนนิส ร็อดแมน(Denis Rodman) ใช้อธิบายสภาพความเป็นอยู่ในวัยเด็ก

 

ขอขอบคุณเว็บ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ ที่ให้บทความดีๆแก่เรา

รู้หรือไม่ว่า แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100 เดียวเท่านั้น

admin No Comments

รู้หรือไม่ว่า แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100 เดียวเท่านั้น เพราะเราใส่ใจในลูกค้า จึงสรรหาโปรโมรชั่นดีๆมาฝาก

ประวัติกีฬาเปตอง

กีฬาเปตองเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เรานั้นรู้จักกันดีและคนนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากกีฬาเปตองได้แพร่หลายเข้าสู่ระบบบการศึกษาของไทย

จากการถูกเลือกให้เป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งในสถานศึกษา ตลอดจนหน่ววยงานต่าง

ทั้งของรัฐละเอกชนได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมเปตองนั้นเป็นกิจกรรมกีฬาและนันทนการ ที่ส่งเสริมความสามัคคีและลดความเครียดจากงานการเรียนภารกิจได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เปตองได้รัความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ประวัติกีฬาเปตองในประเทศไทย

กีฬาเปตองได้เริ่มเข้ามาในไทย เมื่อพ ศ 2518 โดยการริเริ่มของนายจันทร์ โพยหาญ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและนำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ให้คนได้รู้จักอย่างเป็นทางการคนแรก แต่ตอนนั้นยังขาดอุปกรณ์การเล่นของเปตอง (ลูกบลู) เลยได้ปรึกษาและชักชวนนายดนัย ตรืทัศนาถาวร และนายชัยรัตน์ คำนวณ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในขณะนั้น เป็นผู้ลงทุนสั่งลูกเปตองเข้ามาจำหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทย

 

แต่เปตองเป็นกีฬาที่ยังใหม่อยู่มากในเมืองไทย ยังมีคนรู้จักน้อยทำให้ลูกเปตองจำหน่ายไม่ได้ แต่นายดนัย ซึ่งเป็นผู้ที่มองการณ์ไกเห็นประโยชน์และความสำคัญของกีฬาเปตองจึงได้ทำการแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจรวมทังภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป

 

วิธีการเล่นเปตอง

1.เปตองเป็นกีฬาที่เล่นได้กับสนามทุกสภาพ ยกเว้นพื้นคอนกรีตกับพื้นไม้และพื้นดินที่มีหญ้าสูง

2.ผู้เล่นทุกคนต้องลงสู่สนามแข่งขันตามเวลาที่กำหนดให้ทำการเสี่ยงว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายโยนลูกเป้า

3.ลูกเป้าที่โยนไปแล้วถือว่าดีต้องมีกฏเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 •  มีระยะห่างขอบวงกลมด้านใกล้ที่สุดถึงลูกเป้า
 • วงกลมต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางต่างๆ และเส้นเขตสนาม หรือเส้นฟาล์วไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 1. ลูกเป้าที่โยนไปแล้วถูกผู้ตัดสินผู้เล่น ผู้ดู สัตว์หรือสิ่งที่เคลื่อนที่อื่นๆแล้วหยุดให้นำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวม อยู่ในการโยน3ครั้ง ที่ได้กำหนดไว้การเล่นเปตองที่ดีนั้นต้องใช้สมาธิและส่งแรงในการโยนลุกเป้าออกไป

เพื่อให้กรรมการได้วัดระยะและวัดคะแนนว่าผู้ใดจะชนะเป็นการเล่นที่สนุกสนานอย่างหนึ่ง ของกีฬาประเทศไทย

 

การผสมพันธุ์แทงไก่ชน มีวิธีดังนี้

admin No Comments

การผสมพันธุ์ของแทงไก่ชนจะให้ผลที่ดีต้องมีการคัดเลือกจากที่มีสภาพที่ดี ทั้งไก่ตัวผู้ และไก่ตัวเมีย ไก่ทั้งคู่ต้องมีความสมบูรณ์ ปราศจากโรคขี้ขาว หรือเป็นหน่อ มะเร็ง คอคอก และหวัด ที่ต้องคัดสรรนั้นก็เพราะถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นโรคแล้วอาจจะส่งผลมาติดถึงลูกได้ และเพื่อให้ได้ผลที่ดีในการผสมพันธุ์ ควรใช้ตัวผู้จำนวน 1 ตัว ต่อ ตัวเมียจำนวน 5 ตัวและไม่ควรขังให้อยู่ในเล้าที่คับแคบหรือจำกัดจนเกินไป ควรที่จะปล่อยให้ไก่อยู่ในสถานที่กว้าง ๆ และต้องเน้นอาหาร อาหารนั้นต้องสมบูรณ์และอาหารที่ใช้นั้นก็คือ ข้าวเปลือก ปลาสด (เราควรนำไปต้มเสียก่อน) หญ้าอ่อนๆ ถ้าทว่าถ้าหากไม่มีหญ้าควรจะให้กินผักสด  เพราะว่าถ้าทำเช่นนี้ได้จะได้ เราก็จะได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก  ( สิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือควรนำไก่ที่จะทำพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ เราควรนำไปให้กรมปศุสัตว์ตรวจโรคเสียก่อน เพื่อความรอบครอบ )

การเตรียมรังสำหรับฟักไข่

อยากได้แทงไก่ชนที่ดี ก็ต้องเตรียมสิ่งของที่ดีๆไปด้วย ดังนั้นเวลาที่เราจะผสมพันธุ์ หรือจะทำรังให้ไก่ฟักย่อมมีพิธีรีตองมากเป็นพิเศษ  เพราะว่ามันจะให้ประโยชน์กลับมาคุ้มค่าเสมอ ถ้าท่านอยากได้ไก่ที่ฟักออกมาเก่ง ๆ ทุกตัว ก็ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.การใช้กระบุงนำมาทำเป็นที่รองสำหรับฟักไข่ เนื่องจากกระบุงเป็นภาชนะสำหรับ ใส่ของซื้อ ของขายได้ทีละมาก ๆ จึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง

2.สิ่งของมูลฝอยสำหรับรองรังไข่ มีดังนี้

 • ไม้ฟ้าผ่า ความหมายคือจะทำให้ไก่ตีแรง จนให้คู่ต่อสู้ชักดิ้น
 • คราบงูเห่า ความหมายคือจะทำให้แข้งและมีพิษ
 • ทองคำ ความหมายคือจะทำให้สีสวยงาม โดดเด่น
 • ไม้คานหักคาบ่า ความหมายคือจะทำให้มีลำหักลำโค่น
 • หญ้าแพรก ความหมายคือเวลาชนทำให้ฟื้นง่ายเหมือนหญ้าแพรกนั้นเอง

3.สำหรับการคัดไข่ การเก็บไข่ไว้ฟักควรเลือกไข่ที่สมบูรณ์ ที่ไม่บูดเบี้ยว และควรมีน้ำหนักมาก ไม่น้อย กว่า 45 กรัม หรือใกล้เคียง แต่ถ้าท่านสามารถทำได้ตามที่แนะนำนี้ท่านจะได้ไก่เก่งประมาณ 80% เลยนะ สำหรับการทำรังให้ไก่ฟักไม่ควรให้แดดส่อง หรือไม่ควรให้ฝนสาดได้ เพราะจะทำให้ไข่เสีย ในการฟักแต่ละครั้ง ก็ไม่ควรทำการฟักเกิน 10 หรือ 11 ใบ ถ้าหากว่าท่านฟักเกินแล้ว ผลเสียที่ตามมานั้นก็คือจะทำให้ไข่เสียมาก ควรฟักแค่พอประมาณก็พอ

วิธีเลือกไข่ขึ้นฟัก

การเลือกไข่ขึ้นฟัก เราควรใช้สมุดปกอ่อนม้วนให้เป็นรูปทรงกระบอกแล้วจึงนำไข่ที่ฟักไปประมาณ 15 วัน ใส่ไปในทางด้านหนึ่ง ส่วนอีกทางอีกด้านหนึ่งใช้ส่องให้ตรงกับพระอาทิตย์ ถ้าไข่มีเชื้อเราจะมองเห็นเป็นสีดำสนิท แต่ถ้าไข่ไม่มีเชื้อจะมองเห็นในไข่เป็นแสงสว่าง ถ้าเราเจอไข่ที่ไม่มีเชื้อเราควรคัดออกได้เลยในทันที  ถ้าเก็บไว้มาก นอกจากจะทำให้แน่นกันแล้ว จะทำให้ไข่ที่ดีเสียตามไปอีกด้วย

พนันมวยสำหรับมือใหม่กับgclub

admin No Comments

สำหรับนักพนันมือใหม่ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมวย วันนี้ gclub มีเทคนิคในการเล่นพนันมวยสำหรับมือใหม่มาฝากกัน

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาอวดรู้หรืออวดฉลาดแต่อย่างใด

แต่เพราะเห็นมีมือใหม่หลายคนอยากเข้ามาลองเล่นมวยมีอยู่มาก บางคนก็เล่นเก่งเพราะเล่นมานานเล่ห์เหลี่ยมจึงเยอะกว่าคนที่เล่นใหม่ๆ คนที่เล่นมานานก็เปรียบเหมือน เสือ สิงห์ กระทิง แรด นั้นแหละ เทคนิคที่จะมาบอกวันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่มีประโยชน์ต่อคนเล่นมวยมือใหม่ เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน เพื่อให้เสียเปรียบน้อยที่สุด

ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคที่คนเล่นมวยมานานใช้เล่นเป็นประจำแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยนะ เพราะมันอาจจะช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นหมูให้เสือขย้ำเพียงฝ่ายเดียว เทคนิคที่ใช้มีอะไรบ้างลองไปดูกัน

โดยเริ่มจากการใช้หู เพราะอะไรคุณถึงต้องใช้หู เนื่องจากหูจะได้ยินโฆษณามากมายมีโฆษณาเป็นหลายร้อยเจ้าที่ให้คุณเลือก ในการใช้หูที่ดีและมีคุณภาพนั้นมันจะยากมากที่สุด เพราะผู้เล่นบางคนชอบเปลี่ยนหูหลายเจ้าแต่ก็ยังไม่ถูกใจ

ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจ บอกได้เลยว่าการหาหูที่สมบูรณ์แบบนั้นทำได้ยากมากบางคนอยากมีหูเอาไว้โกงส่วนมากก็จะเจอแต่หูที่เป็นของปลอม แล้วมาลองดูกันถึงหลักในการเลือกหูจะมีอะไรบ้าง

อันแรกเลยคือการเลือกหูที่เน้นพูดในเวทีและตู้ใหญ่ๆ ไว้เป็นหลัก ถ้าสังเกตง่ายๆ คือ หูที่พูดบนเวทีหรือตู้ใหญ่ เพราะราคาจะเร็วหรือช้ากว่ากันไม่เกิน 2 วินาทีถ้าเทียบจากคนที่ใช้หูข้างๆ

ผู้เล่นอันดับต่อมาเน้นเลือกหูที่มีบรรยากาศในการเล่นบนเวที เพราะสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ มาฝากผู้เล่นใหม่ได้ เช่น

การบอกว่าคนนี้เล่นถูกบ่อยๆ และประจำกำลังจะเล่นมวยฝ่ายไหนก็เล่นตามเขามันจะช่วยให้มือใหม่สามารถเรียนรู้และได้เงินกลับบ้านได้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gclub

website: https://www.g-club.club/

line : g_club