การทำฝนหลวง หลายๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9      พระทรงได้สร้างโครงการต่างๆ  มากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ ทุกคนเพื่อไม่ให้ประชาชนของพระองค์ได้พ้นจากความยากจนกัน ประเทศไทยถือได้เป็นประเทศแห่งการเกษตร

  เพราะประชากรส่วนใหญ่นั่นทำไร่ทำนาปลูกข้าว น้ำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีน้ำผลผลิตต่างก็คงไม่เป็นไปตามอย่างที่เราหวังกัน เพราะเป็นนี้พระองค์จึงได้สร้างโครงการที่เกี่ยวกับน้ำขึ้นมาโครงการหนึ่ง ที่มีชื่อว่า “โครงการฝนหลวง”

สำหรับที่บ้านใครทำการเกษตรคงจะเข้าใจดีว่า  ทำการเกษตรโดยที่ไม่มีน้ำนั่นมันเป็นอย่างไร       ต่อให้คุณมีปุ๋ยที่ดีทำพืชโตเร็ว ออกผลเยอะๆ แต่ถ้าไม่มีน้ำปุ๋ยเหล่านั่นก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไร ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมองเห็นว่าถ้าประชาชนของพระองค์  ทำการเกษตรแล้วไม่มีน้ำหรือไม่มีฝนตกลงมาสู่พื้นดินเลยประชาชนที่ทำการเกษตร

  พระองค์เลยมีพระราชดำริให้เกิดโครงการ ที่มีชื่อว่า “โครงการฝนหลวง” ขึ้นมา สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงมีวิธีการ   ดังนี้ ในการทำฝนหลวงแต่ละครั้งจะใช้เครื่องบิน 5 ลำด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 1. ขั้นก่อกวนหรือก่อเมฆ ขั้นตอนนี้จำทำในเวลา 9 โมงเช้า

โดยการ    ที่ให้เครื่องบินลำกลาง 2 เครื่องบินไปต้นลมของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนด จำทำการโปรยผงเกลือแป้ง โซเดียมคลอไรด์ ที่ระดับประมาณ 7,000 ฟุต  ขวางทิศทางลมโดยปกติในอากาศ  จะมีอะนูไอน้ำแทรกอยู่ และผงเกลือจะมีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับไอน้ำ 

เมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอาการและกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำเล็ก  จำนวนมากรวมกลุ่มกันเป็นเมฆ 

2.ขั้นเลี้ยงให้อ้วน ซึ่งจะทำในเวลาประมาณ11 โมง

รอบนี้จะใช้สารสูตรร้อน คือ ผงแคลเซียมคลอไรด์โปรยเข้าไปในกลุ่มเมฆ  ที่ระดับประมาณ 8,000 ฟุต บริเวณใต้ลมของขั้นตอนแรก แคลเซียมคลอไรด์จะทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ดูดความชื้นจากอากาศ และทำให้เกิดความร้อนแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นนี้  จะทำให้เมฆก่อตัวสูงขึ้น 

3.ขั้นตอนดารโจมตี ทำในช่วงบ่าย

จะทำด้วยหลักการแซนวิซซึ่งจะใช้ลำกลาง 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 โปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ ความสูงประมาณ10,000 ฟุต  บริเวณไหล่เมฆเหนือลม ส่วนเครื่องที่ 2 จะโปรยผงยูเรียที่บริเวณทิศฐานเมฆกลุ่มเดียวกัน

ทางใต้ลมเยืองกัน 45 องศา ผงเกลือแป้งจะทำหน้าที่ดูดซับน้ำเพิ่มขนาดเม็ดน้ำที่ไหล่เมฆให้โตขึ้นแล้วร่วงล้นลงมาที่ฐานเมฆ  ขนาดที่ผงยูเรีย  ทางเข้า ufabet    เมื่อกระทบเม็ดน้ำที่ฐานเมฆ จะละลายน้ำและดูดความร้อนทำให้อากาศที่ฐานเมฆเย็นลง จึงทำให้ฝนเริ่มตกลงสู่เป้าหมาย

Comments are closed.