ดาบตำรวจ ตฤณธัช เทียมทอง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ลาดบัวหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ดาบตูน คือผู้ที่ถอดเครื่องแบบตำรวจแล้วมาคอยนวดแผนไทยและนวดแก้อาการต่างๆให้กับชาวบ้านทุกครั้งที่ว่างจากการประจำในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดาบตูนจะใช้เวลาว่างจากงานประจำฝึกแล้วไปฝึกฝนการนวดหลังแถมดาบตูนจิตอาสาท่านนี้ยังได้รับการสอนจากคนเฒ่าคนแก่จนเก่งสามารถที่จะบำบัดอาการป่วยของตัวเองได้

ต่อมาดาบตูนจึงได้เข้าเรียนอย่างจริงจังจากสมาคมแพทย์แผนไทย หลักสูตรนวดแผนไทยและนวดแก้อาการ เพื่อนำมานวดให้เพื่อนร่วมงานจนได้รับคำชื่นชม นายดาบตำรวจท่านนี้นับเป็นหมอนวดที่ผ่านการร่ำเรียนศาสตร์ทางการนวดจับเส้นมาจากผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณจึงทำให้มีความรอบรู้และสามารถวินิจฉัยถึงอาการต่างๆของผู้ป่วยที่เข้ามารับการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกายด้วยการนวดได้อย่างแม่นยำ 

      เขาได้กล่าวยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในศาสตร์การนวดในสาขาตามที่ได้ร่ำเรียนมาของตนเองว่า การนวดจับเส้นเพื่อรักษาอาการต่างๆนั้นไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยนั้นน่าจะเกิดจากอะไรที่เป็นสาเหตุ บางกรณีอาจเกิดความผิดปกติของกระดูกเราก็จะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับกระดูก

บางรายเป็นเพราะกล้ามเนื้อ บางรายเป็นเพราะเส้นประสาทหรือเส้นเอ็นที่มีอยู่มากมายตามร่างกายเมื่อเราสัมผัสกับผู้ป่วยก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าสาเหตุของอาการเจ็บปวดนั้นมาจากอะไร หากเราสามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุได้การแก้ไขอาการก็จะทำได้ง่ายขึ้นและเราจะไม่แก้อาการแบบเดาสุ่มสะเปะสะปะเพราะนั่นจะทำให้อาการรักสาไม่บรรลุผล 

      ดาบตูนกล่าวถึงขั้นตอนในการให้บริการการนวดเพื่อแก้ไขอาการเจ็บปวดตามร่างกายของผู้ป่วยซึ่งประสบการณ์จากการร่ำเรียนมาหลายตำราของเขาทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าอาการต่างๆของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นเกิดจากภาวะใดสำหรับดับตูนท่านนี้แม้หน้าที่หลักในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเขาคือ สายตรวจ ค่อยออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเรียบร้อยของชาวบ้านแต่ด้วยความสามารถพิเศษเรื่องการนวดทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่กำลังเจ็บป่วยให้หายไปโดยปริยาย

Comments are closed.