สิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือแม้แต่ระบบสุริยะของรายังมีต้นกำเนิดของการเกิด การเกิดของสิ่งต่างๆ บนโลกหรือนอกโลกเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นถึงแม้ว่ามีต้นกำเนิดทีเหมือนกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน     อย่างกาแลกซี่ต่างๆ ในอวกาศแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดเหมือนกันคือการระเบิดของบิ๊กแบง แต่ลักษณะของกาแลกซี่และดาวเคราะห์ต่างๆ ภายในก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย 

เมื่อพูดถึงเรื่องขอการกำเนิดสิ่งต่างๆ แล้วหินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาเป็นอย่างมาก หินนั้นมีอยู่ทุกที่เราอาจจะพบตามชายหาด บนพื้นของท้องทะเล ในทะเลทรายบนภูเขา ในท้องทุ้ง หรือแม้แต่ในสนามหลังบ้านของเราเอง และดินที่เราเห็นกันทั่งๆ ไปนั้นก็มีต้นกำเนิดมาจากหินเหมือนกัน แล้วการเกิดของหินเกี่ยวกับวัฏจัรของงหินนั่นเกี่ยวข้องกกันอย่างไร

เราจะมารู้ไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า หินนั้นเกิดจากแร่หลายชนิดที่แข็งตัวเกิดรวมกันเป็นก่อน และสีสันของหินที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไป แถมบางก้อนยังมีลวดลายแปลกๆ อีกด้วย นักธรณีวิทยาได้แบ่งหินเป็นกลุ่มๆ ตามการเกิดของงมันซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หินอัคนี หินตะกอน และ       หินแปร หินอัคนีเกิดจากหินหลอมเหลวที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกขอเรา 

และมีอุณหภูมิที่สูงมาก ต่อมาเป็นหินตะกอน หินตะกอนจะมักเกิดเป็นชั้นๆ ซึ่งหินตะกอนที่ว่านี้ก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกัน และสุดท้ายหินแปร หินแปรนั้นเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนี และหินตะกอน โดยความร้อนและความกดดันสูงใต้พื้นผิวของโลก ทำให้หินแข็งเปลี่ยนสภาพไปจากหินเดิม

และถ้าหากว่า      หินแปรเกิดการแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก็จะไปสะสมตัวเป็นชั้นๆ จนเกิดเป็นหินตะกอนขึ้น และถ้าหากว่าหินตะกอนถูกฝังตัวลงไปยังผิวโลกอาจจะเปลี่ยนเป็นหินแปรได้ และเมื่อหินแปรและหินตะกอนได้รับความร้อนที่สูงมากจนหลอมเหลวเปลี่ยนสภาพเป็นลาวาและเย็นตัวเป็นหินอัคนีในที่สุด และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานี้ก็คือวักจักรของหินนั้นเอง

หินชนิดต่างๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร หินทั้งสามนี้คือกลุ่มใหญ่ของหินทั้งหมด เพราะหินทั้งสามกลุ่นนี้มีหินที่แตกย่อยเข้าไปอีก  อย่างไหร่ก็ตามการเกิดขอองหินแต่ละชนิดยัง    มีให้ได้ไปศึกษาและค้นคว้าอีกมากมาย เพราะที่เราได้ยกตัวอย่างและพูดถึงมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดเท่านั้น

 

 

สนับสนุนโดย.   เล่นคาสิโนออนไลน์ ที่ไหนดี

Comments are closed.